Z radością informujemy…

Voluntarias Claret

Z radością informujemy…

Z radością informujemy, że 14 maja w Rzymie, nasza przełożona generalna, s. Jolanta Kafka RMI, została wybrana na przewodniczącą Międzynarodowej Unii (Konsulty) Przełożonych Generalnych. Będzie tę posługę pełniła przez najbliższe trzy lata. Międzynarodowa Unia (Konsulta) Przełożonych Generalnych jest kanonicznie zatwierdzoną w 1965 roku światową organizacją skupiającą przełożone generalne Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych. Na dzień dzisiejszy jest to ponad 800 sióstr.
Jest to miejsce, gdzie Przełożone Generalne dzielą się swoimi doświadczeniami, wymieniają informacje i pomagają sobie wzajemnie w pełnionej posłudze. Unia szuka dróg dialogu pomiędzy Zgromadzeniami zakonnymi a współczesnym światem oraz współpracuje z Kongregacją ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.
Powierzamy s. Jolantę oraz całą Konsultę modlitwie każdego z was!
#MisjonarkiKlaretynkiRMI#claretianas#claretianaseuropa#UISG#PrzełożonaGeneralna