TRIDUUM Z O. KLARETEM – Dzień II – ROZEZNAWANIE POWOŁANIA

TRIDUUM Z O. KLARETEM - Dzień II - ROZEZNAWANIE POWOŁANIA

TRIDUUM Z O. KLARETEM – Dzień II – ROZEZNAWANIE POWOŁANIA

Odkrycie własnego powołania to wyzwanie i niezależnie od wszystkiego młodzi ludzie pragną takie wyzwanie podejmować. Do tego potrzeba ciszy, spojrzenia w głąb siebie, modlitwy, czytania Słowa Bożego i lepszego poznania siebie.

Rz 12,1-2
A zatem proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe.

O. Klaret był zafascynowany ewangelizacją, ale często znajdował się w trudnych sytuacjach. Doświadczył konfliktów, cierpienia i przygnębienia. Namaszczony przez Ducha Świętego, aby głosić Dobra Nowinę ubogim, doświadczał bardzo namacalnie trudności i dramaty ludzi, do których był posłany. Jego wsparciem i pocieszeniem było rozeznawanie i odnajdywanie woli Bo0żej w każdym konkretnym wydarzeniu.

Panie, naucz nas żyć każdego dnia bez innych planów niż tylko Twoje. Obyśmy byli w stanie odkrywać Twoją wolę, która przejawia się w małych wydarzeniach dnia codziennego, w ludziach, z którymi się spotykamy na naszej drodze… Pomóż nam rozpoznawać znaki Twojej obecności pośród nas, w historii dzisiejszego dnia, w naszej własnej historii, abyśmy zawsze byli wierni Tobie i Twojej woli.