TRIDUUM Z O. KLARETEM – Dzień I – ŻYCIE ZE ŚWIADOMOŚCIĄ POWOŁANIA

TRIDUUM Z O. KLARETEM - Dzień I - ŻYCIE ZE ŚWIADOMOŚCIĄ POWOŁANIA

TRIDUUM Z O. KLARETEM – Dzień I – ŻYCIE ZE ŚWIADOMOŚCIĄ POWOŁANIA

Trzeba pamiętać, że każdy jest odpowiedzialny za swoje powołanie, czyli za to, aby rozeznawać czego Pan Bóg od niego oczekuje. Powołanie to nie tylko kapłaństwo czy życie zakonne. To powołanie chrześcijańskie, czyli powołanie do przeżywania jako chrześcijanin tego kim jestem jako kapłan, osoba konsekrowana, ale również jako osoba świecka, w małżeństwie czy rodzinie. To przede wszystkim jednak powszechne powołanie do świętości.

J 1, 37-39
Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: «Czego szukacie?» Oni powiedzieli do Niego: «Rabbi! – to znaczy: Nauczycielu – gdzie mieszkasz?» Odpowiedział im: «Chodźcie, a zobaczycie». Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny dziesiątej.

Ojciec Klaret może być dla nas punktem odniesienia w przezywaniu życia ze świadomością powołaniową. Pan Bóg powołał Go, aby przeżywał swoje życie chrześcijańskie jako kapłan. Dzięki łasce Bożej Klaret rozeznawał swoje powołanie, aż do odkrycia, że ma być kapłanem ewangelizatorem, misjonarzem.

Panie, który jesteś dawcą powołań, udzielaj obfitych łask, tym których wzywasz, by odpowiedzieli z hojnością na Twoje powołanie do tego, by być widocznym znakiem, że Ty jesteś jedynym i prawdziwym Bogiem i że kochasz wszystkich ludzi nieskończoną miłością. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa…