TRIDUUM MARII ANTONII PARIS

TRIDUUM MARII ANTONII PARIS

17 stycznia będziemy obchodziły wspomnienie narodzin dla nieba czcigodnej Marii Antonii Paris, założycielki naszego Zgromadzenia. Zapraszamy na trzy dni duchowego przygotowania do tego święta, tak ważnego dla każdej Misjonarki Klaretynki na całym świecie! Dzień pierwszy naszego przygotowania przeżywałyśmy pod hasłem: GŁOSIĆ CAŁEMU STWORZENIU ŚWIĘTĄ EWANGELIĘ PANA Jesteśmy wezwane, aby ewangelizować przez całe nasze życie. Od dnia naszej pierwszej profesji do dnia kiedy Pan nas wezwie do siebie. W ewangelizacji nie ma wakacji, nie ma emerytury, nawet choroba czy podeszły wiek nie są przeszkodą w głoszeniu Ewangelii. Miłość Chrystusa przynagla nas do apostolstwa i skłania do tego, aby w misję zaangażować całą naszą osobę. Posłane jesteśmy do wszystkich, bo charyzmat klaretyński jest uniwersalny i nie uprzywilejowuje żadnej kultury, miejsca czy osoby. Cały świat jest ojczyzną Chrystusowego misjonarza. Drugiego dnia towarzyszą nam słowa: IŚĆ ŚLADAMI CHRYSTUSA NASZEGO DOBRA Nasza misja jest misją Kościoła. Tu i teraz kontynuujemy misję Syna posłanego przez Ojca. Ojciec wzywa nas do tego, byśmy byli uczniami Jego Syna. Uczeń to ten, kto idzie za Mistrzem, nigdy przed Nim. Iść za kimś oznacza iść tą samą drogą, w tym samym tempie, zatrzymując się w tych samych miejscach. Pan jest blisko każdej osoby, którą spotykamy na naszej drodze, a szczególnie blisko jest tych, którzy cierpią.