PRZYBYCIE DO COLLADO „GALILEJSKIEJ”….

PRZYBYCIE DO COLLADO „GALILEJSKIEJ”….

Wczoraj po południu nasze siostry biorące udział w I Kapitule Prowincji Europejskiej przybyły do Collado de Villalba. W odniesieniu do hasła „Nowe wino w nowych bukłakach” zaczęły od spotkania w dynamice „wesela”. Tym razem odbyło się ono jednak nie w Kanie Galilejskiej, ale w Collado „Galilejskiej” Był to czas wyciszenia i refleksji, który pozwolił im w małych grupach podzielić się swoimi troskami, marzeniami, niepokojami, nadziejami…. jakie towarzyszą nam wszystkim w procesie budowania młodej Prowincji Europejskiej.
Dzień zakończył się modlitwą, prowadzoną przez Luisa Rodrígueza, świeckiego klaretyna, i o. Llorensa Puig, SJ, która wyrażała naszą wdzięczność za życie poświęcone Bogu w konsekracji zakonnej z prośbą o dyspozycyjność i otwarcie na działanie Ducha Świętego.