OTRZYMALIŚMY W DARZE DUCHA ŚWIĘTEGO

OTRZYMALIŚMY W DARZE DUCHA ŚWIĘTEGO

Pod takim hasłem, w dniach 29 kwietnia – 1 maja 2018 roku, w Krzydlinie Małej k. Wołowa, w Centrum Spotkań i Dialogu, z inicjatywy Prowincji Polskiej Misjonarzy Klaretynów odbyło się XV Sympozjum Teologii Życia Konsekrowanego.

Logistyką i prowadzeniem zajął się o. Aleksander Bober CMF – dyrektor Instytutu Życia Konsekrowanego we Wrocławiu, któremu dzielnie pomagali klerycy z Wyższego Seminarium Misyjnego Ojców Klaretynów we Wrocławiu.

W Sympozjum udział wzięło ok. 80 osób, przedstawicieli różnych form życia konsekrowanego: zgromadzeń zakonnych, instytutów świeckich, wdów konsekrowanych i pustelniczek.

Zaproszeni Prelegenci z różnych środowisk naukowych w Polsce, pochylali się nad wielogłosową refleksją zaproponowaną przez Papieża Franciszka: Radujcie się, Kontemplujcie, Głoście. Dzięki pogłębionej refleksji każdy uczestnik sympozjum mógł wejść w kontemplacyjny wymiar swojej egzystencji by z nową mocą odkryć tę prawdę, że „przechowujemy dobro, które nas humanizuje, pomaga prowadzić nowe życie”. Poczuć z mocą, że dając świadectwo radości życia można sprostać nowym wyzwaniom, które trzeba rozeznawać by podążać z ewangeliczną odwagą w pielgrzymce wymagającej czujności, poszukując oblicza Boga, iść śladami Chrystusa, być uległymi Duchowi Świętemu, aby żyć miłością przez wzgląd na Królestwo.

A co z „Młodym winem, w nowych bukłakach”?

Podczas popołudniowych konwersatoriów, uczestnicy sympozjum mogli uczyć się ewangelicznego rozeznawania: jak w świetle Ducha, rozpoznać Boże wezwanie i wyjść

z własnej wygody, i zdobyć się na odwagę, „by dotrzeć na wszystkie peryferie potrzebujące światła Ewangelii”. Konwersatoria, które odbywały się grupach były zwieńczane panelem.

Na zakończenie dnia, klerycy klaretyńscy prowadzili nabożeństwa, które dawały sposobność podsumowania dnia.

Program sympozjum był niezwykle bogaty. Sprzyjała piękna pogoda, która mobilizowała do codziennych spacerów  i kontemplacji natury. Piękny klimat relacji ludzkich jaki się wytworzył między uczestnikami sympozjum zaprasza do udziału tych, którzy jeszcze na takim sympozjum nie byli. Za rok będzie kolejna szansa.