Nigdy się nie rozłączać

Virgen Claret

Nigdy się nie rozłączać

15 sierpnia to ważny dzień dla każdej Misjonarki Klaretynki nie tylko ze względu na obchodzoną w Kościele uroczystość Wniebowzięcia Maryi. Tego dnia w 1851 roku Maria Antonia París, założycielka naszego zgromadzenia, oraz cztery młode kobiety, które tak jak ona chciały żyć i pracować dla Ewangelii, złożyły prywatny ślub, że nigdy się nie rozdzielą. Po Mszy świętej w katedrze w Tarragonie, po przyjęciu komunii świętej, przed figurą Maryi ślubowały Panu Bogu, że gotowe są przemierzyć nawet morza, aby głosić Ewangelię. Ten dzień uznawany jest przez nas za duchowe i charyzmatyczne założenie Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej Misjonarek Klaretynek. Matka París tak opisuje to wydarzenie: Był to dzień Wniebowzięcia Matki Bożej. Zgromadziłam  te dziewczęta, które wybrałam. Poszłyśmy do komunii i przyjęłyśmy Pana Jezusa z wielką pobożnością i czułością, ofiarując siebie Bogu. Złożyłyśmy ślub nierozerwalności i gotowości, by przepłynąć nawet morze i udać się do jakiegokolwiek zakątka świata. Ślubowałyśmy nie rozłączać się i nigdy nie oddalać się od zaleceń naszego Przełożonego. Ponieważ wówczas nie miałam innego przełożonego poza spowiednikiem, złożyłyśmy ślub naszemu Panu po komunii z zamiarem odnowienia ślubu po południu w obecności czy też na ręce czcigodnego Józefa Caixala, który był spowiednikiem moim i pozostałych. Tak jak postanowiłyśmy rano, tak zrobiłyśmy po południu w obecności wymienionego księdza. Po złożeniu ślubu i ofiarowaniu się do znoszenia wszelkiego trudu z miłości do naszego Pana Jezusa Chrystusa, czcigodny ksiądz powiedział nam tak wzniosłe kazanie i powiedział nam tak piękne rzeczy, że nam bardzo pomogły w tylu utrapieniach, które na nas przyszły później, jak zostanie to ukazane (jednakże nie więcej niż cień w tym streszczeniu, które piszę  z nakazu posłuszeństwa).
W tym dniu życzymy każdej Misjonarce Klaretynce wierności Słowu Bożemu i duchowi Założycieli!