NIEDZIELA „W MISJI DZIELONEJ”

NIEDZIELA „W MISJI DZIELONEJ”

Kolejny dzień Kapituły, niedziela, był bardzo intensywny. Rozpoczął się modlitwą,  w której został złożony w ręce Boga Stwórcy.

Przed obiadem zostały przedstawione kolejne sprawozdania. W popołudniowych spotkaniach wzięli udział świeccy, z którymi współpracujemy w naszych dziełach zgodnie z naszym charyzmatem. Ten czas można scharakteryzować dwoma zdaniami: „W drodze do Emaus” i „Nowe wino w nowych bukłakach”.