NA WZÓR MARYI NIEPOKALANEJ

EN IMPLEMENTACIÓN DE MARÍA INMACULADA

NA WZÓR MARYI NIEPOKALANEJ

W trzeci dzień triduum pochylamy się nad tajemnicą Maryi. Maryja. Niepokalana ukazuje nam tajemniczą walkę Boga ze złem i wezwanie Pana, abyśmy w tym dziele współpracowali z Nim  z radością i zawsze ufali, że to dobro i życie mają ostatnie słowo wobec grzechu i śmierci. Jak Maryja Niepokalana pragniemy ukazywać naszym życiem, że Królestwo Boże jest obecne w świecie. Naszym zadaniem jest przyjęcie go i omijanie tego wszystkiego, co w jakikolwiek sposób mogłoby skrzywdzić Ludzkość i Historię.