Maria Antonia Paris – narodziny dla nieba

María Antonia París - Nacimiento para el cielo

Maria Antonia Paris – narodziny dla nieba

To właśnie dzisiaj Misjonarki Klaretynki na całym świecie wspominają narodziny dla nieba Założycielki Zgromadzenia – Marii Antonii Paris. Kobieta, która wiele lat przed Soborem Watykańskim II pisała i mówiła o potrzebie odnowy Kościoła, o tym, że każdy ochrzczony powołany jest do głoszenia Ewangelii, że kapłani i osoby konsekrowane mają być święte, aby pociągać przykładem swojego życia do Chrystusa, 17 stycznia 1885 poszła na spotkanie ze swoim Ukochanym. Na ziemi zostawiła swoje następczynie, Siostry Misjonarki Klaretynki, które mają ofiarować swoje życie za świętość i odnowę życia wszystkich ludzi Kościoła oraz mają głosić Ewangelię Chrystusa swoim przykładem i wszystkimi możliwymi sposobami. Więcej o tej niezwykłej kobiecie w zakładce „Założyciele”.