III KONGRES MŁODYCH OSÓB KONSEKROWANYCH – KRAKÓW ŁAGIEWNIKI 2018

III KONGRES MŁODYCH OSÓB KONSEKROWANYCH – KRAKÓW ŁAGIEWNIKI 2018

W dniach od 13 do 16 września, w sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie (Polska) brałam udział  III Kongresie Osób Konsekrowanych, którego temat brzmiał: „Wolni w Duchu Świętym”. Wzięło w nim udział ponad 800 osób konsekrowanych, sióstr i braci zakonnych oraz członków instytutów świeckich.

Był to czas doświadczania różnorodności charyzmatów, osobowości i bogactwa życia konsekrowanego, a jednocześnie utwierdzania się w tym, że niezależnie od duchowości i charyzmatu wszyscy chcemy służyć Jezusowi, który nas wybrał, byśmy w różny sposób realizowali Jego misję w świecie. Cztery kongresowe dni były wypełnione wspólną modlitwą, wykładami, pracą w grupach, a także zabawą i radością. Na Kongresie było obecnych wiele sióstr i braci zaangażowanych w dzieło misyjne Kościoła i w animację misyjną. Były to naprawdę dobre i owocne cztery dni formacji i spotkań.