I KAPITUŁA PROWINCJI EUROPEJSKIEJ

I KAPITUŁA PROWINCJI EUROPEJSKIEJ

I KAPITUŁA PROWINCJI EUROPEJSKIEJ

W dniach od 20 do 28 lipca 2018 będziemy przeżywały naszą I Kapitułę Prowincjalną jako nowy Organizm, który został utworzony w czerwcu 2016 roku. Kapituła będzie miała miejsce w Villalba, nieopodal Madrytu.  Weźmie w niej udział 50 sióstr z naszych wspólnot europejskich i razem podejmiemy refleksję nad tematem przewodnim: „Zmierzając do kreatywności apostolsko misyjnej”. Kapituła to czas wyznaczania nowych priorytetów zgodnie z charyzmatem Zgromadzenia i wyzwaniami Kościoła oraz świata. W tych dniach będzie też wybierany nowy Zarząd Prowincjalny. Prosimy o modlitwę, abyśmy były otwarte na działanie Ducha Świętego i potrafiły słuchać Boga oraz człowieka.