Formacja wolontariuszy

Oración Familia Claretiana 16

Formacja wolontariuszy

Dnia 13 kwietnia, w naszym domu odbyło się spotkanie formacyjne dla Salwatoriańskiego Wolontariatu Misyjnego pod przewodnictwem ks. Marcina Dębkowskiego – salwatorianina. 20-osobowa grupa młodych ludzi przed południem wykorzystała czas na modlitwę, której uwieńczeniem była Eucharystia w intencji nowych powołań dla Kościoła. Po obiedzie czas został zagospodarowany na konferencje, rozmowy oraz spotkanie z siostrami Jolantą i Luisą – Misjonarkami Klaretynkami, które opowiedziały o pracy misyjnej zgodnej z charyzmatem klaretyńskim. Na zakończenie dziękowaliśmy Panu Bogu za każde dobro, którego doświadczamy.