FORMACJA PERMANENTNA 15-17 marca

FORMACIÓN PERMANENTE 5

FORMACJA PERMANENTNA 15-17 marca

Odpowiedzialna za Prefekturę Formacji w Eropejskiej Prowincji Misjonarek Klaretynek, s. Jolanta Hernik zorganizowała dni formacji dla sióstr, wnaszym Domu Dychowości w Reus (Hiszpania). Dla nas to miejsce jest szczególnie ważne ponieważ znajduje się tam grób naszej Założycielki Marii Antonii Paris.

Podczas dni formacji miałyśmy sposobnośc otrzymania bardzo dobrych treści nt. tożsamości osobistej, które nam przekazała s. Consuelo Junquera SAC. Był to czas zatrzymania się, autorefleksji, wspólnej modlitwy przy grobie Matki Założycielki, czas rozmów między nami. Dni bardzo intensywne i dobre w treści oraz w przeżycia.