DZIEŃ WYBORÓW

DZIEŃ WYBORÓW

Poniedziałek, 23 lipca, był dniem bardzo intensywnym. Rozpoczął się modlitwą wprowadzającą w skupienie przygotowujące do wyboru nowej Przełożonej Prowincjalnej i Zarządu Prowincji.  Przedpołudnie było poświęcone modlitwie i rozeznaniu. Po popołudniu siostry dokonały wyboru Przełożonej Prowincjalnej, Maria Teresa Garitagoitia (Hiszpania) oraz doradczyń: Maria Rita (Włochy), Beatriz (Hiszpania), Evelyn (Hiszpania), Jolanta (Polska). Siostry te będą prowadziły naszą Prowincję zgodnie z wytycznymi Kapituły w kolejnych sześciu latach, 2018-2024.
Dzień zakończył się dziękczynną Eucharystią oraz wspólnym świętowaniem.