COROCZNE SPOTKANIA ŚRODOWISK MISYJNYCH – CZĘSTOCHOWA 2018

COROCZNE SPOTKANIA ŚRODOWISK MISYJNYCH – CZĘSTOCHOWA 2018

W pierwszych dniach września, w Częstochowie (Polska), u stóp Czarnej Madonny z Jasnej Góry, zebrali się przedstawiciele środowisk misyjnych w Polsce. Referencji  i referentki misyjne, diecezjalni dyrektorzy Papieskich Dzieł Misyjnych, przedstawiciele komisji misyjnej Episkopatu Polski. W czasie dwóch dni pełnych wspólnej modlitwy, spotkań i dyskusji przedstawiliśmy cały ubiegły rok pracy różnych środowisk misyjnych i zaplanowaliśmy wspólne przeżywanie specjalnego miesiąca misyjnego października 2019 roku oraz szczególną animację misyjną w naszym kraju w tym czasie. Za organizację całego spotkania odpowiedzialna była, jak co roku, dyrekcja krajowa Papieskich Dziel Misyjnych w Polsce, w której pracuję. Było zatem, co robić, ale było warto.