Adwentowy MOST dla Jezusa

Adwentowy MOST dla Jezusa

Adwentowy MOST dla Jezusa

Twierdza Modlin leży nad trzema rzekami… i właśnie to specyficzne położenie zainspirowało nas by w tym roku w czasie Adwentu zbudować „MOST” dla Pana Jezusa, aby bez żadnych przeszkód, z łatwością mógł do nas dotrzeć.

Ten „MOST” to oczywiście nie żaden most ze stali, żelbetonu, czy drewna, a niewidzialny MOST duchowy Modlitwy, Ofiary, Służby i Twórczości.

S. Ewa na porannych Mszach roratnich pomagała dzieciom rozszyfrować te kolejne literki słowa Most i jego filary oraz zachęcała dzieci by w tym szczególnym czasie wprowadzały je w życie.

A do ofiary roratniego wczesnego wstawania by z lampionem rozświetlającym ciemności dotrzeć na Mszę o 6.30 dzieci dokładały jeszcze inne ofiary- piękne dary uczynków miłości dla innych. I tak dłonie ich i serca jednocześnie zapełniały się dobrem.

Adwentowy MOST dla Jezusa Dla Jezusa trzeba być twórczymi – i rzeczywiście pomysłów dzieciom nie brakowało, a raz obudzona twórczość wierzymy, że będzie się rozwijała na chwałę Bogu.

Gdy duchowe filary MOST-u Modlitwy, Ofiary, Służby i Twórczości zostały zbudowane pozostało dołączyć do nich dwa przęsła WDZIĘCZNOŚĆ i RADOŚĆ i droga dla Jezusa – a tak naprawdę też DO Jezusa gotowa.

Dzieci z pasją i dużą determinacją wstawały na Roraty i uczestniczyły w tej dynamice przygotowań do Bożego narodzenia. Z radością też po Roratach biegły na gorące kakao i słodka bułkę serwowaną w murach nowego kościoła.

Mali budowniczowie mostów, oby nie tylko w adwencie je budowali 🙂 i pasją budowania (dróg i mostów dla Jezusa i do Jezusa) innych zarażali.