NOWICJAT

W codziennym spotkaniu z Bogiem poprzez medytację Słowa Bożego nowicjuszka pragnie odkrywać sens daru powołania do życia konsekrowanego. W tym czasie także pogłębia znajomość tożsamości klaretyńskiej, jako konkretnej formy przynależenia do Kościoła. Przygotowuje się do zadań i wymagań klaretyńskiego stylu życia, ducha i nauczania założycieli.