MISJA

MISJA

W duchu rozeznania odpowiadamy na potrzeby i wyzwania Kościoła. Otwarte na działanie Ducha Świętego w nas i w posłuszeństwie idziemy tam, gdzie są najpilniejsze potrzeby. Misjonarki Klaretynki Polki tworzymy wspólnoty międzynarodowe w Nigerii, na Kubie, w Hiszpanii i Włoszech. Pracujemy w wyuczonych zawodach zgodnie z duchem charyzmatu: Żyjemy z pracy rąk własnych.

Głoszenie Ewangelii wszelkiemu stworzeniu

Jesteśmy wezwane przez Ojca w Duchu Świętym, aby iść śladami Chrystusa – Naszego Dobra.

 

Pragniemy utożsamić się z Nim, świadome, że cierpi w swoim Ciele, którym jest Kościół, aż do chwili, kiedy chwała Jego Zmartwychwstania stanie się prawem życia i wolności.

 

W ten sposób uczestniczymy w jedynej misji Kościoła, którą rozpoczął Jezus, posłany przez Ojca, a którą kontynuowali Apostołowie posłani przez Jezusa Zmartwychwstałego, by głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu.

/Konstytucje nr5/

 

Racją naszego istnienia w Kościele jest to by Bóg, Ojciec Naszego Pana Jezusa Chrystusa był poznany i kochany przez wszystkich ludzi. /Konstytucje nr 10/

 

Od początków Zgromadzenia Duch Święty przynagla nas do odnawiania Kościoła poprzez zachowywanie Ewangelii i radykalne życie radami ewangelicznymi, ze szczególnym umiłowaniem ubóstwa ewangelicznego, podstawy życia nowych Apostołów. /Konstytucje nr 2/

EWANGELIZACJA

Inne Klaretyńskiej

Aby Bóg, był poznany i kochany przez wszystkich ludzi

 

Pierwszym środkiem jakiego używamy by dać światu poznać naszego Pana Jezusa Chrystusa jest świadectwo naszego życia: osobiste i wspólnotowe.

Im bardziej pozwalamy Jezusowi ukształtować się na Jego podobieństwo, tym łatwiej innym w nas i poprzez nas spotkać się z Nim.

 

Miłość Chrystusa przynagla nas i zobowiązuje do głoszenia Ewangelii w jakimkolwiek zakątku świata z odwagą i w sposób twórczy.