Duszpasterstwo w parafiach

Duszpasterstwo w parafiach

Drugim uprzywilejowanym miejscem głoszenia Dobrej Nowiny są parafie.

To tu, w kościołach lokalnych włączamy się w dzieło ewangelizacji prowadząc różne grupy dziecięce, młodzieżowe i dla dorosłych, katechizując, prowadząc katechumenat i przygotowanie do sakramentów, warsztaty, kursy formacyjne i biblijne, nabożeństwa, rekolekcje i misje ewangelizacyjne, pielgrzymki, odwiedziny chorych.

Staramy się szczególnie o to, by członkowie wspólnot parafialnych odnawiali swoją żywą więź z Jezusem w Jego Słowie i liturgii oraz budowali między sobą braterskie relacje.