DUSZPASTERSTWO MŁODZIEŻY

DUSZPASTERSTWO MŁODZIEŻY

Młodość to szczególny czas odkrywania siebie, Bożego planu wobec swojego życia i podejmowania decyzji życiowych.

 

Dlatego w tym szczególnym czasie jesteśmy dla młodych ludzi:

 

aby ofiarować swój czas na bycie i rozmowę, dzielenie doświadczenia;

 

aby odkrywać piękno modlitwy, dzielić się Słowem Jezusa i w Jego świetle podejmować wybory;

 

aby wędrować z młodymi towarzysząc im w ich drodze do Chrystusa, w ich odkrywaniu swego powołania, odczytywaniu miłości i wezwań Jezusa do ich życia;

 

aby wspierać ich tak, by każda młoda osoba umiała dostrzec talenty jakimi Bóg ja obdarzył, zachwycić się nimi i pomóc wykorzystać je dla dobra innych;

 

aby dać możliwość zakosztowania także naszego stylu życia klaretyńskiego, doświadczenia codziennego życia i modlitwy w naszych siostrzanych wspólnotach;