Charyzmat

JAKI JEST NASZ CHARYZMAT

Głównym celem zgromadzenia jest zachowywanie Ewangelii i głoszenie jej wszelkiemu stworzeniu. Cel ten ukierunkowany jest przede wszystkim na odnowę Kościoła. Szczególną rolę odgrywa tu umiłowanie ubóstwa, wolność względem dóbr tego świata i wszelkich namiętności. Misjonarki Klaretynki starają się umrzeć dla siebie, aby wiernie iść śladami Chrystusa i być służebnicami Boga.

 

Swoje powołanie siostry realizują, łącząc działanie apostolskie z kontemplacją, szczególnie z kontemplacją Słowa Bożego. Starają się naśladować Chrystusa, który głosił słowo w sposób prosty, bliski ludziom ubogim.

 

Założycielka w odniesieniu do życia wspólnotowego kładła nacisk na miłość, mówiąc: Miłość czyni nas ​​rodziną o jednym sercu.

CHCEMY BYĆ

Kobietami wiary, przyjacielskimi, ludzkimi, żyjącymi jak Maryja: stylem życia prostym, ubogim i pracowitym. Przeżywając z radością i wiernością naszą konsekrację Bogu i nasze oddanie misji do której jesteśmy posłane.

 

Kobietami Kościoła i dla Kościoła, otwartymi na wszystkich bez wyjątku, emanując pragnieniem poznania, kochania i służenia Chrystusowi oraz głoszenia Ewangelii dzieląc naszą misję z innymi.

 

Kobietami wspólnot misyjnych: z jasno określoną tożsamością klaretyńską, służąc temu: co najpilniejsze, najbardziej odpowiednie i skuteczne. Uważnymi na znaki czasu.

charysmat misjonarki klaretynki

Kobietami życia siostrzanego:

  • We wspólnotach siostrzanych, otwartych na innych, rozmodlonych, rodzinnych, które wspierają wzrost i różnorodność osobiste.
  • We wspólnotach „wychodzących do innych”, które angażują się 
w sposób twórczy i odważny w życie ludzi, ze szczególnym uwzględnieniem najbiedniejszych i wykluczonych.
  • We wspólnotach, które na pierwszym miejscu stawiają swoją obecność pośród ludzi młodych, towarzyszą im w codziennych poszukiwaniach 
i ułatwiają im całościowy wzrost i podjęcie życiowych wyborów oraz zobowiązań. (Projekt Apostolski Zgromadzenia z 2015)